Administrativa krytí a vrhu

STRUČNÝ NÁVOD K FORMÁLNÍMU ZPRACOVÁNÍ VRHU

O krycí list žádá VŽDY majitel CHS. Pokud majitel CHS není majitelem feny, je NUTNÉ doložit k žádosti o KL i smlouvu o zapůjčení feny do této CHS.

1. Matka vrhu – fena musí být CHOVNÁ.

2. Chovatel požádá poradce chovu o vydání krycího listu (písemně, elektronicky – počítat s tím, že PCH má na vydání 14 dní). KL si na http://administrativa.kchmpp.cz vytiskne (2x) nebo v případě nemožnosti tisku mu bude zaslán PCH poštou

3. Dohodne se s majitelem chovného (a na plemenné knize přeregistrovaného) psa. Majitel krycího psa si ověří, zda je jeho pes přeregistrován na plemenné knize. Pokud ne, nechá provést přeregistraci (na originále PP).

4. Po krytí společně s majitelem krycího psa vyplní příslušné části krycího listu, první část tj. po krytí pak ihned (nejpozději do týdne) odešle – poštou  majitel feny poradci chovu, následně zaznamená i na http://administrativa.kchmpp.cz.

5. Po narození štěňat zašle (poštou) chovatel poradci chovu neprodleně (nejpozději do týdne) druhou část krycího listu tj. po vrhu, doplněný o počet a pohlaví narozených štěňat a datum porodu. Chovatel zadá datum porodu do systému administrativy, vepíše do formuláře jména štěňat a po odsouhlasení poradcem chovu si chovatel vytiskne formuláře Přihláška vrhu (stačí 1kus)

6. Vydání zápisových čísel: takto vytištěnou Přihlášku vrhu chovatel podepíše a nejpozději do týdne odešle (poštou) poradci chovu k vydání zápisových čísel. Žádost o zápisová čísla vždy probíhá přes PCH. (v případě nemožnosti vyřízení elektronicky, vše proběhne po dohodě s PCH písemně)

7. Upozorňujeme, že vždy jen poradce chovu zažádá na plemenné knize ve věku štěňat 3-4 týdny o zápisová čísla, a to i u psů, která budou pouze čipovaná. Upozorňujeme, že se posílá formulář a k nim nic dalšího. Přihlášky vrhu doplněná o zápisová čísla obdrží chovatel z plemenné knihy zpětně emailem. Tento formulář si chovatel vytiskne a uschová do doby čipování.

8. Ve věku 6 týdnů, vždy až po přidělení zápisových čísel, nechá chovatel štěňata tetovat nebo čipovat. Chovatel v přihlášce vrhu, kterou obdržel z plemenné knihy, nechá potvrdit tetování nebo čipování veterinářem, který toto prováděl.

9. Vydání Průkazů původu: Kompletně vyplněnou a veterinářem potvrzenou Přihlášku vrhu (nechat zaškrtnout tetování nebo čipování!) zašle chovatel co nejdříve poradci chovu. Čipování se dokládá ke každému štěněti přímo na Přihlášku vrhu VYLEPENÝM štítkem čipu. Lze také navíc přidat po jednom NEVYLEPENÉM štítku pro každé štěně, zezadu popsaným jeho jménem. Upozorňujeme, pokud má fena první vrh a není ještě přeregistrována, přiloží chovatel také originál průkazu původu. Získala-li rodičovská zvířata od posledního projití plemennou knihou nějaký nový titul/zkoušku, je možné jej k vrhu doložit kopií výstavní přílohy, má-li se uvádět. Za aktuálnost si ručí chovatel, Plemenná kniha tituly/zkoušky neurguje. Nezasílají se kopie posudků ani kartiček.

10. Vždy pouze poradce chovu zaslané podklady zkontroluje (hlavně přeregistraci rodičovských zvířat), doplní a zašle na plemennou knihu. Podklady pro vydání PP zaslané chovatelem na plemennou knihu jsou plemennou knihou vždy vráceny a vydání průkazů původu se tak zdrží a chovatel se vystavuje vícenákladům, které mu budou naúčtovány.

 

11. Průkazy původu se vystavují zhruba do tří týdnů až do měsíce po obdržení kompletních (!) podkladů.