Klubové poplatky

Bankovní účet

Majitel účtu: Klub chovatelů málopočetných plemen psů, z. s. Sportovní 288, 285 71 Vrdy

Bankovní účet Komerční banky: 107-9175240277/0100

Specifický symbol: vždy členské číslo
Variabilní symbol: viz. tabulka v .pdf

Poplatky KCHMPP