Kluboví šampioni

Klubový junior šampion – 50 bodů, 40 bodů pro neuznaná a prozatímně uznaná plemena, Klubový šampion – 120 bodů, 90 bodů pro neuznaná a prozatímně uznaná plemena. Jedna z výstav musí být pořádána KCHMPP.

Body získané do 31.12.2012 se počítají podle původního bodování.
Nově se také započítávají body jen z výstav pořádaných KCHMPP, výstav národních a mezinárodních v ČR a z výstavy speciální pořádané jakýmkoliv klubem v ČR pro dané plemeno. Tím se sjednotí podmínky pro plemena, která mají jen jeden klub a pro plemena zastřešená ve více klubech.
Žádost o KJŠ, KŠ nebo KVŠ zasílejte naskenované mailem na kchmpp.sampion@seznam.cz. K žádosti připojte PP s výsledky a TABULKU, kde budou všechny výstavy vypsané a FOTKU vašeho psa, která bude tištěna na diplomu. Nic jiného neposílejte. Pokud některou výstavu nemáte zapsanou, zašlete posudkový list z dané výstavy. Pokud jste získali BIG nebo BIS zašlete foto nebo výsledkovou listinu.

Ostatní podmínky zůstávají stejné. V případě nejasností zašlete dotaz a naskenovaný PP s přílohou na kchmpp.sampion@seznam.cz
Žádosti zpracovávám cca 14 dní před výstavou, tehdy Vám také přijde potvrzovací mail. Pokud byl šampion přiznán, budete o tom vyrozuměni emailem nejpozději týden před klubovou výstavou. Děkujeme za pochopení.Podklady pro udělení titulu Klubový šampión, Klubový junior šampión nebo Klubový veterán šampión zasílejte na adresu:

Kateřina Mjartanová, Radeč 13, 54232 Úpice, tel.:775 181 213, e-mail: kchmpp.sampion@seznam.cz

K přiznání titulu je potřeba (krom podmínek, které najdete v jednotlivých sekcích šampionátů):

• fotokopie PP
• fotokopie výstavní přílohy se zapsanými výsledky výstav
• Pokud nemáte všechny výsledky ve výstavní příloze, fotokopie posudku z jednotlivých výstav. U speciálních nebo klubových výstav jiného klubu musí být z podkladů patrné, že jde o speciální nebo klubovou výstavu.

Pohár Vám bude předán na výstavě pořádané klubem po obdržení klubového titulu, nejdéle si jej můžete vyzvednout do jednoho roku po obdržení titulu.