Členství KCHMPP z.s.

Noví členové se mohou zaregistrovat do klubu dvěma způsoby: Online: www.administrativa.kchmpp.cz. Zde vyplníte všechny údaje včetně data narození a přiložíte doklad o platbě. Následně zašlete kopii PP na mail kchmpp.clenstvi@seznam.cz. Pokud bude vše v pořádku, do 14 dní Vám přijde potvrzení o přijetí.

Písemně obyčejnou poštou: Vyplněnou přihlášku společně s kopií PP a potvrzením o zaplacení členského příspěvku zašlete na adresu: Mgr. Václava Rybárová, Nadryby 43, 330 11 Třemošná. Registrace trvá cca 14 dní, potvrzení o registraci Vám přijde emailem.

Prodloužení členství pro stávající členy – vždy do 28.2. daného roku.

Platbu za prodloužení členství nahrajte do administrativy nebo zašlete obyčejnou poštou.

Při zadávání platby nezapomeňte řádně vyplnit variabilní symbol – ROK a specifický symbol – členské číslo.

 

Obnovení členství:

Pokud jste již byli členem KCHMPP zašlete kopii o zaplacení částky 500 Kč společně s vyplněným evidenčním listem mailem na kchmpp.clenstvi@seznam.cz nebo obyčejnou poštou na výše uvedenou adresu a vyčkejte na elektronické potvrzení. Bude Vám zachováno původní evidenční číslo. V žádném případě se neregistrujte sami znovu.

Dotazy:

Mgr. Václava Rybárová, tel. 602 161 116 - večer

Členský příspěvek:

Nový člen 500,-Kč (členství 400,- Kč + zápisné do KCHMPP ČR z.s. 100,- Kč) Stávající člen 400,- Kč (při zaplacení a odeslání evidenčního listu do konce února), Členství rodinného příslušníka s bydlištěm na stejné adrese 200,- Kč

Bankovní účet

Majitel účtu: Klub chovatelů málopočetných plemen psů ČR z. s. Sportovní 288, 285 71 Vrdy

Bankovní účet Komerční banky: 107-9175240277/0100
Variabilní symbol: Rok, na který platíte členství (letos: 2019, příští rok: 2020...)
Specifický symbol: vždy členské číslo (noví členové SS nevyplňují)

prihlaska_clena_1.doc

prihlaska_clena_1.pdf

ev_karta_clena_1.doc

ev_karta_clena_1.pdf