Členství KCHMPP z.s.

Noví členové se mohou zaregistrovat do klubu dvěma způsoby:

Online: http://administrativa.kchmpp.cz  Zde vyplníte všechny údaje včetně data narození a přiložíte doklad o platbě. Následně zašlete kopii PP na mail kchmpp.clenstvi@seznam.cz. Pokud bude vše v pořádku, do 14 dní Vám přijde potvrzení o přijetí.

Písemně obyčejnou poštou: Vyplněnou přihlášku společně s kopií PP a potvrzením o zaplacení členského příspěvku zašlete na adresu: Jana Ošoncová, Gagarinova 13, 69201 Mikulov. Registrace trvá cca 14 dní, potvrzení o registraci Vám přijde emailem.

REGISTRACE ZASLANÁ EMAILEM JE MOŽNÁ POUZE PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ!

Prodloužení členství pro stávající členy – vždy do 28.2. daného roku.

Platbu za prodloužení členství nahrajte do administrativy nebo zašlete obyčejnou poštou.

Při zadávání platby nezapomeňte řádně vyplnit variabilní symbol – ROK a specifický symbol – členské číslo.

Obnovení členství:

Pokud jste již byli členem KCHMPP zašlete kopii o zaplacení částky 500 Kč společně s vyplněným evidenčním listem mailem na kchmpp.clenstvi@seznam.cz nebo obyčejnou poštou na uvedenou adresu a vyčkejte na elektronické potvrzení. Bude Vám zachováno původní evidenční číslo. V žádném případě se neregistrujte sami znovu.

Dotazy:  Jana Ošoncová, Gagarinova 13, 69201 Mikulov, 608719260

Členský příspěvek:

Nový člen 500,-Kč (členství 400,- Kč + zápisné do KCHMPP ČR z.s. 100,- Kč) Stávající člen 400,- Kč (při zaplacení a odeslání evidenčního listu do konce února), Členství rodinného příslušníka s bydlištěm na stejné adrese 200,- Kč

Bankovní účet

Majitel účtu: Klub chovatelů málopočetných plemen psů ČR z. s. Sportovní 288, 285 71 Vrdy

Bankovní účet Komerční banky: 107-9175240277/0100
Variabilní symbol: Rok, na který platíte členství (letos: 2022, příští rok: 2023...)
Specifický symbol: vždy členské číslo (noví členové SS nevyplňují)

prihlaska_clena_1-1.doc

ev_karta_clena_1nn.doc