Plemena zastřešená KCHMPP o.s.

Holandský ovčák

Na stránce věnované plemeni Holandský ovčák naleznete následující témata:
• Podmínky chovnosti
• Standard
• Dokumenty
• O plemeni
• Chovatelské stanice
• Krycí psi
• Fotogalerie

Poradcem chovu je paní Denisa Horáková , Záryby 120, 277 13 Záryby, tel.: 736 176 633, kobra.h@seznam.cz

Veškeré náměty a připomínky, které Vám zde chybí směřujte na e-mailovou adresu kchmpp@kchmpp.cz - předmět "Holandský ovčák"


Podmínky chovnosti Holandský Ovčák Dlouhosrstý, Hrubosrstý & Krátkosrstý

Holandský ovčák Dlouhosrstý, Hrubosrstý & Krátkosrstý s úplným třígeneračním FCI rodokmenem prostým jakýchkoliv registrů je zařazován do chovu na základě bonitace nejdříve od 15 měsíců věku. Psi i feny musejí být předvedeni po dosažení věku 15 měsíců (od mezitřídy) minimálně jednou na jedné z výstav, pořádaných KCHMPP a minimálně jednou na výstavě vyššího typu (výstava se zadáváním CAC), s výsledkem hodnocení "velmi dobrý" nebo "výborný".

Opakovaná spojení: spojení téhož psa a feny (totožná kombinace rodičů) není povolena s výjimkou případu, kdy je možno prokázat, že v chovu působí (budou působit) méně než 3potomci z tohoto spojení. A opakovat spojení se může nejdříve po dvou letech a to pouze jedenkrát.

Počet krytí: počet vrhů po jednom krycím psovi je maximálně 4 během celého jeho života.

DNA-Profil: u každého z rodičů registrovaného v plemenné knize ČR je vyžadován DNA profil před narozením štěňat.

K-Locus: U jedinců zařazených do chovu v ČR se doporučuje genetické vyšetření žíhanosti K-lokus.U variety holandský ovčák krátkosrstý je zakázáno spojovat dva jedince s jednou alelou žlutého zbarvení (K-lokus = Kbr-Ky)

Maximální věk feny v době jejího 1. krytí: fena nesmí být starší více než 72 měsíců.

Počet vrhů: fena může mít za celý svůj život maximálně 4 vrhy.

Vyšetření DKK: psi i feny jsou zařazováni do chovu na základě vyšetření DKK do výsledku stupně 2/2 (C) včetně. Vyšetření může být provedeno až po dosažení 15 měsíců věku. Krytí, kdy jeden z rodičů má výsledek DKK stupně B (1/0, 0/1, 1/1) a horší, je možné pouze v případě, že druhý z rodičů má výsledek DKK stupně A (0/0).

DLK-vyšetření: psi i feny jsou zařazováni do chovu na základě vyšetření DLK do výsledku stupně 2/2 (C) včetně. Vyšetření může být provedeno až po dosažení 15 měsíců věku. Krytí u jedinců zařazených do chovu s vyšetřením DLK, kdy jeden z rodičů má výsledek DLK stupně B (1/0, 0/1, 1/1) a horší, je možné pouze v případě, že druhý z rodičů má výsledek DLK stupně A (0/0).

U variety hrubosrsté je povinné vyšetření DOV s výsledkem prostý a to před každou plánovanou reprodukcí jedince
U variety dlouhosrsté je povinné vyšetření štítné žlázy (uznávány všechny laboratoře) - pozitivní výsledek vyřazuje jedince z další reprodukce

Pravidla pro zachování povahy

Psi a feny jsou zařazováni do chovu na základě úspěšného absolvování povahového testu, nebo splnění požadované zkoušky z výkonu.
Povahový test: Sekce KCHMPP si schválila stávající povahový test KCHBO. Povahový test je pokládán za úspěšně složený pouze v případě, že jedinec dosáhne bodového hodnocení minimálně 80% (tzn. 80 a více bodů)
Zkoušky nahrazující povahový test:
a. Národní zkušební řád: ZM,ZVV1
b. Mezinárodní zkušební řád IPO: IPO-V,IPO1
c. Zkušební řád kynologické jednoty: ZPU2
d. Zkušební řád SchH/VPG: VPG1
e. Národní zkušební řád SZBK: ZZP1,ZLP1,ZVP1,ZTV1
f. Mezinárodní zkušební řád IRO: RH-T A,RH-L A,RH-W A,RH-FL A, RH-F A
g. Pasení: HWT CS,HWT TS,IHT CS1,IHT TS1
h. Zkušební řád TART: ZMT,T1

Výskyt "ridge" je zapsán do bonitačního protokolu jako vyřazující vada. Chybějící 1x P1 je povolena.

Věk pro zařazení do chovu: pes od 18 měsíců neomezeně, fena od 24 měsíců do 8 let věku.

Počet vrhů: 1 vrh v jednom kalendářním roce

Veškerá genetická vyšetření je možná v laboratoři Genomia - DNA, K-lokus a DM


Podmínky chovnosti platné od 1.6.2018

Holandský ovčák Dlouhosrstý, Hrubosrstý & Krátkosrstý s úplným třígeneračním FCI rodokmenem prostým jakýchkoliv registrů je zařazován do chovu na základě bonitace nejdříve od 15ti měsíců věku, jedné výstavy pořádané klubem v jakékoliv třídě (kromě dorostu a mladých) s výsledkem Výborný nebo Velmi dobrý a jedné výstavy vyššího typu (CACová) s výsledkem Výborný nebo Velmi dobrý.

Opakovaná spojení: spojení téhož psa a feny (totožná kombinace rodičů) není povolena, s výjimkou případu, kdy je možno prokázat, že v chovu působí (budou působit) maximálně 2 potomci (z celosvětového chovu) z tohoto spojení, dále pokud je prokázán málopočetný vrh (3 a méně štěňat). Opakovat spojení se může nejdříve po dvou letech a to pouze jedenkrát.

Krycí pes: v ČR se nesmí používat krycí psi, kteří nemají úplný třígenerační rodokmen bez registrů.

DNA-Profil: u každého z rodičů registrovaného v plemenné knize ČR je vyžadován DNA profil před narozením štěňat. Pokud se dělá DNA profil u jedince, kde oba jeho rodiče již DNA profil mají, musí mít tento jedinec i ověřený původ. Výjimku mohou tvořit zahraniční jedinci – nelze získat profil DNA.

K-Locus: u jedinců zařazených do chovu v ČR se doporučuje genetické vyšetření žíhanosti K-lokus. U varianty holandský ovčák krátkosrstý je doporučeno nespojovat dva jedince s jednou alelou žlutého zbarvení (K-lokus = Kbr-Ky).

DKK vyšetření: psi i feny jsou zařazováni do chovu na základě vyšetření DKK do stupně 2/2 (C) včetně. Vyšetření může být provedeno, až po dosažení 15ti měsíců věku. Krytí,  kdy jeden z rodičů má výsledek DKK stupně B (1/0, 0/1, 1/1) a horší, je možné pouze v případě, že druhý z rodičů má výsledek DKK stupně A (0/0).

DLK vyšetření: psi i feny jsou zařazováni do chovu na základě vyšetření DLK do výsledku stupně 2/2 (C) včetně. Vyšetření může být provedeno, až po dosažení 15ti měsíců věku. Krytí u jedinců zařazených do chovu s vyšetřením DLK, kdy jeden z rodičů má výsledek DLK stupně B (1/0, 0/1, 1/1) a horší, je možné pouze v případě, že druhý z rodičů má výsledek DLK stupně A (0/0).

OCD ramen a SA vyšetření: psi i feny jsou zařazováni do chovu na základě vyšetření OCD ramen (osteochondrosis dissecans) a SA (spondylóza) bez ohledu na výsledek (pouze informativní charakter). Vyšetření může být provedeno, až po dosažení 15ti měsíců věku.

Vyšetření DM: psi i feny jsou zařazováni do chovu na základě genetického vyšetření na DM (degenerativní myelopatie) s výsledkem negativní nebo přenašeč. Vyšetření na DM musí být také provedeno (před vydáním KL) u každého psa i feny, kteří jsou v majetku občana ČR a vrh bude zapsán v plemenné knize ČR. Je zakázáno spojovat jedince s výsledkem pozitivní a přenašeč, vždy jeden z potencionálních rodičů musí být DM negativní.

U varianty hrubosrsté je povinné vyšetření DOV s výsledkem prostý a to před každou plánovanou reprodukcí jedince. U varianty dlouhosrsté je povinné vyšetření štítné žlázy (uznávány všechny laboratoře) - pozitivní výsledek vyřazuje jedince z další reprodukce. 


Pravidla pro zachování povahy

Psi a feny jsou zařazováni do chovu na základě úspěšného absolvování povahového testu, nebo splnění požadované zkoušky z výkonu. Povahový test: sekce KCHMPP si schválila stávající povahový test KCHBO. Povahový test je pokládán za úspěšně složený pouze v případě, že jedinec dosáhne bodového hodnocení minimálně 80% (tzn. 80 a více bodů).

Zkoušky nahrazující povahový test:

a. Národní zkušební řád: ZM,ZVV1
b. Mezinárodní zkušební řád IPO: IPO-V,IPO1
c. Zkušební řád kynologické jednoty: ZPU2
d. Národní zkušební řád SZBK: ZZP1, ZLP1, ZVP1, ZTV1
e. Mezinárodní zkušební řád IRO: RH-T A, RH-L A, RH-W A, RH-FL A, RH-F A
f. Pasení: HWT CS, IHT CS1
g. Zkušební řád TART: ZMT,T1
h. Národní zkušební řád pro soutěže Obedience: OB1


Výskyt "ridge" je zapsán do bonitačního protokolu jako vyřazující vada. Chybějící 1x P1 je povolena.

Věk pro zařazení do chovu: pes od 18 měsíců neomezeně, fena od 24 měsíců do 8 let věku.

Maximální věk feny v době jejího 1. krytí: fena nesmí být starší více než 72 měsíců

Počet vrhů: 1 vrh v jednom kalendářním roce, fena může mít za celý svůj život maximálně 4 vrhy

Počet krytí: počet vrhů po jednom krycím psovi je maximálně 4 v ČR během celého jeho života.

Dokumenty

Povahový test plemene

Formuláře a pokyny k DNA

Genomia žádanka
Potvrzení správnosti původu biologického materiálu a údajů o zvířeti

Standard:

Standard plemene ke stažení

O plemeni:

Holandský ovčák není téměř vůbec rozšířen mimo svou domovinu. Možná na tom má svůj podíl i to, že se velmi podobá belgickým ovčákům, někde je s nimi i zaměňován.
První holandští ovčáci v ČR byli hrubosrstí.
Až teprve v roce 1994 k nám byla dovezena první krátkosrstá fena Gabie v.d. Passchin. Fena měla vynikající sílu kostry,byla výborně zaúhlená a vzhledem k poněkud delší stavbě těla měla i vynikající mechaniku pohybu. Dá se tedy říci, že to byla výborná představitelka plemene a dnes již víme, že i perfektní zakladatelka chovu. V roce 1997 byla poprvé kryta v Holandsku pracovním psem Josco v.d. Vastenow a odchovala šest velmi perspektivních štěňat.
Holandští ovčáci krátkosrstí jsou v České republice jen krátce, ale zato jsou výborných kvalit, jak exteriérových tak pracovních. Svědčí o tom nejen úspěch na výstavách po celé Evropě, ale hlavně práce u policie, vězeňské služby a také výborné sportovní výkony.

Chovatelské stanice:

Bohemia Arriel

Majitel: Vokounová Anita
Adresa: Hamry nad Sázavou 93, 591 01
E-mail: ariel.niki@seznam.cz
Web: holandskyovcak.webz.cz
Tel.: 604 308 035
 

Garolita

Majitel: Ing. Melanie Dedíková
Adresa: U Školky 786, 149 00 Praha 4
E-mail: mely@seznam.cz
Web: www.garolita.cz
Tel.: +420 724 639 349
 


Of Jenny´s smile

Majitel: Jana Hofferová
Adresa: Patokryje 9, Most, 43401
E-mail: chsigraczek@email.cz
Web: www.ceskyprouzek.wbs.cz, https://www.facebook.com/Of-Jennys-smile-1759865227570476/?ref=hl
Tel.: 774 130 404
 

Stříbrný vlk

Majitel: Ing. Libor David
Adresa: Ořechová 622, 294 71 Benátky nad Jizerou
E-mail: david.libor@email.cz
Web: stribrnyvlk.estranky.cz
Tel.: 723 523 497
 

Vla - Maj Bohemia

Majitel: Petra a Vlastimil Černý
Adresa: Smetanova 279, Spořice 431 01
E-mail: petracerna@centrum.cz
Tel.: 724 72 72 30
 

Wapini von Folge

Majitel: Eva Rokosová
Adresa: Riegrova 10, 40502 Děčín
E-mail: eva@wapini.cz
Web: wapini.cz
Tel.: 777 012 702
 

Z Kimovy smečky

Majitel: Renata Voldánová
Adresa: Třebkov 25, 39701 Písek
E-mail: renata.voldanova@seznam.cz
Web: zkimovysmecky.wz.cz
Tel.: 721 941 739
 

Z kraje André

Majitel: Ing. Ivana Vančatová
Adresa: Dvořákova 785/57
E-mail: info@zkrajeandre.cz
Web: www.zkrajeandre.cz
Tel.: 777 161 472
 

z Jehnického dvora

Majitel: Bc. Petra Oriničová
Adresa: Náměstí 3. května 8, 621 00 Brno
E-mail: jehnicky.dvur@gmail.com
Web: anabelhollandse.webnode.cz
Tel.: 776 630 184
 

Z Úsvitu věků

Majitel: Bc. Jana Mertlíková
Adresa: Přistoupim 132, 282 01 Český Brod
E-mail: jane.stone@seznam.cz
Web: zusvituveku.websnadno.cz
Tel.: 723 950 015
 

V případě zájmu zveřejnit Vaší chovatelskou stanici a jste členem KCHMPP o.s. zašlete vyplněný formulář na e-mail kchmpp@kchmpp.cz. Formulář ke stažení:

ZDE (.doc)

Krycí psi:

Agir of Jenny´s Smile

Číslo zápisu: CMKU/HHK/388/14
Datum narození: 3.4.2014
Barva: Stříbrně žíhaná
Výška: 58 cm
Váha: 28 kg
HD: A/A, ED: 0/0, OCD 0 (clear), spondylosis 0 (clear), PL 0/0, DM N/N, K-locus kbr/kbr, DNA Povahový test:
Otec: Cairo Silvio aus Mährischen Bergen
Matka: B´onze Liefde Hollandse ster
Zkoušky: ZZO, OB-Z, ZZO1, ZM, BH, FPr1
Výstavní ocenění: Very Promissing, CAJC, 5x CAC, 3x BOS, 2x res.CACIB, 2x CACIB, Slovak Champion, Vítěz Dětřichova
Jméno a příjmení majitele: Michaela Hermanová
Adresa: Za Školou 403, Rajhradice 664 61
Telefon: 736 406 935
E-mail:snek.misa@seznam.cz
Web: https://www.facebook.com/AgirtheDutchShepherd/

ARGONI z Jehnického dvora

Číslo zápisu: CMKU/HHK/429/14
Datum narození: 13. 12. 2014
Barva: žíhaná
Výška: 58 cm
Váha: 26,5 kg
HD: A/A, ED: 0/0, OCD neg, spondyloza neg., DM N/N, K-lokus kbr/kbr, DNA profil, parentita ke genetickému profilu, Povahový test: 96 bodů
Otec: Nico-Excellent v. Treekzicht
Matka: ANABEL HOLLANDSE Lucky Bunch
Výstavní ocenění: V1,CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOS, vítěz třídy, krajský vítěz
Jméno a příjmení majitele: Jarmila Měrková
Adresa: Sobotín 286
Telefon: 603 348 011
E-mail: jarmila.merkova@seznam.cz
Web: anabelhollandse.webnode.cz

Arn Z Úsvitu Věků

Číslo zápisu: CMKU/HHK/342/12/14
Datum narození: 17.5.2012
Barva: zlatě žíhaná
Výška: 63,5 cm
Váha: 32 kg
HD: A/A, ED: 0/0, K-lokus: kbr/kbr DNA profil, paternita ověřena, Povahový test: 100/A
Otec: Boyd´s Bullriding Geremy
Matka: CH Apogee Hollandse Lucky Bunch
Zkoušky: IPO1, BH, ZZO, AD
Výstavní ocenění: Český šampion, Klubový šampion, V1, CAC, CACIB, BOB, BOS, Národní vítěz, Vítěz třídy, Krajský vítěz
Jméno a příjmení majitele: Bc. Jana Mertlíková
Adresa: Přistoupim 132, 282 01 Český Brod
Telefon: 723 950 015
E-mail: jane.stone@seznam.cz
Web: www.zusvituveku.websnadno.cz

Arthur of Jenny´s smile

Číslo zápisu: CMKU/HHK/391/14/16
Datum narození: 3.4.2014
Barva: zlatě žíhaná
Výška: 59 cm
Váha: 27 kg
HD: A/A, ED: 0/0, OCD neg, spondyloza neg., luxace pately 0/0, DM N/N, kbr/kbr, DNA
Otec: Cairo Silvio aus Mahrischen Bergen
Matka: B´Onze Liefde Hollandse Ster
Povahový test: 94b.
Výstavní ocenění: CAC
Jméno a příjmení majitele: Jana Hofferová
Adresa: Patokryje 9, Most, 43401
Telefon: 774 130 404
E-mail: chsigraczek@email.cz
Web: www.ceskyprouzek.wbs.cz, https://www.facebook.com/Of-Jennys-smile-1759865227570476/?ref=hl

Arwin Silber aus Mährischen Bergen

Číslo zápisu: CMKU/HHK/103/04/07
Datum narození: 12.11.2004
Barva: žíhaná
Výška: 61 cm
Váha: 29 kg
HD: A/A
Otec: Rob Roy v.d. Vastenow
Matka: Axiss Caroline Wapiny von Folge
Zkoušky: ZOP, ZM, BH, ZPU1, ZVV1, IPO-V, SchH A
Výstavní ocenění: 2x Evropský vítěz, Res. CACIB na světové výstavě, Interšampion, Grandšampion CZ a SK, Šampion CZ, SK, Pl a HU, junioršampion ČR a SKI, Klubový šampion, Národní a Krajský vítěz, výborný
Jméno a příjmení majitele: Bc. Zdeňka Macháčková
Adresa: U Splavu 1539, 760 01 Zlín
Telefon: 776 233 295
E-mail: arwins@seznam.cz
Web: arwinsilber.estranky.cz

Federicco Fellini Wapini von Folge

Číslo zápisu: CMKU/HHK/246/09
Datum narození: 29.5.2009
Barva: zlatě žíhaná
Výška: 62 cm
Váha: 29 kg
HD: A, K-lokus-Klor/Klor
Otec: Nitro V.D. Vastenow
Matka: Cézanne Lorrain Wapini von Folge
Zkoušky: Bh
Výstavní ocenění: Interšampion, Světový vítěz, BOB
Jméno a příjmení majitele: Eva Rokosová
Adresa: Riegrova 10, Děčín 2, 40502
Telefon: 777 012 702
E-mail: eva@wapini.cz
Web: wapini.cz

Harry Potter Qalt Mercator

Číslo zápisu: CMKU/HKK/119/05/06
Datum narození: 2.5.2005
Barva: žíhaná
Výška: 61 cm
Váha: 28 kg
HD: A/A, PRA: negativní
Otec: Elvis Qalt Mercator
Matka: Katja v.d. Vastenow
Zkoušky: ZM, ZVV1, ZPS1, ZZO, ZOP, ZPU1, BH, IPO-V, FPR1, FPr2, FPr3, FH1
Výstavní ocenění: výborný, Světový vítěz, Interšampión, Šampión CZ, SK, PL a A,junioršampión CZ, SK, Grandšampión CZ, SK, Klubový vítěz mladých CZ, SK,Klubový vítěz CZ, Vítěz speciální výstavy, Klubový junioršampión, Klubový šampión, Rez.CACIB na Evropské výstavě, Výborný 3 na Světové výstavě, Národní a Krajský vítěz
Jméno a příjmení majitele: Anita Vokounová
Adresa: Hamry nad Sázavou 93, 591 01
Telefon: 604 308 035
E-mail: ariel.niki@seznam.cz
Web: holandskyovcak.webz.cz

Chateaubriand Vikomt Wapini von Folge

Číslo zápisu: CMKU/HHK/380/14
Datum narození: 26.3.2014
Barva: zlatě žíhaná
Výška: 61 cm
Váha: 25 kg
HD: A, HD 0/0, OCD - neg., SA-0, K-lokus-Klor/Klor, DM - N/N
Otec: Delambree Vittorio Wapinii von Folge
Matka: Francesca Fortés Wapini von Folge
Zkoušky: Bh, ZZO, ZOP, Spr1
Výstavní ocenění: Šampion ČR, SR, Klubový Junior šampion
Jméno a příjmení majitele: Eva Rokosová
Adresa: Riegrova 10, Děčín 2, 40502
Telefon: 777 012 702
E-mail: eva@wapini.cz
Web: wapini.cz

Chesterfield Stanhop Wapini von Folge

Číslo zápisu: CMKU/HHK/381/14
Datum narození: 26.3.2014
Barva: zlatě žíhaná
Výška: 62 cm
HD: A, HD 0/0, OCD - neg., SA-0, K-lokus-Klor/Klor, DM - N/N
Otec: Delambree Vittorio Wapinii von Folge
Matka: Francesca Fortés Wapini von Folge
Zkoušky: Bh, ZZO, ZZO1
Výstavní ocenění: Šampion ČR, Český Junior šampion
Jméno a příjmení majitele: Eva Rokosová
Adresa: Riegrova 10, Děčín 2, 40502
Telefon: 777 012 702
E-mail: eva@wapini.cz
Web: wapini.cz

Qlazz Havrevingens

Číslo zápisu: CMKU/HHK/161/-06/05/07
Datum narození: 21.9.2005
Barva: zlatě žíhaná
Výška: 59 cm
Váha: 29 kg
HD: B/B
Otec: Titan des Crocs de L´Olympe
Matka: Ishtar Havrevingens
Výstavní ocenění: CAC CACIB Národní vítěz
Jméno a příjmení majitele: Eva Rokosová
Adresa: Riegrova 10, Děčín 2, 40502
Telefon: 777 012 702
E-mail: eva@wapini.cz
Web: wapini.cz

V případě zájmu zveřejnit Vašeho chovného psa a jste členem KCHMPP o.s. zašlete vyplněný formulář na e-mail kchmpp@kchmpp.cz. Formulář ke stažení:

ZDE (.doc)

Inzerce:

Formulář pro zveřejnění inzerce našich členů ke stažení zde:
ZDE (.doc)

Fotogalerie