Základní informace o výstavách

Výstava psů je základní kynologická akce, kde se setkávají majitelé čistokrevných psů s průkazem původu, aby předvedli svého psa před rozhodčím a obdrželi odborný posudek o exteriérových kvalitách, ale také nedostatcích svého jedince od kvalifikovaných rozhodčí.

Na výstavách posuzují jedince rozhodčí - odborníci na konkrétní plemena, podle standardu daného plemene. Rozhodčí psům udělují známky, slovní posudky, tituly a pořadí umístění. Všechny tyto parametry mají svůj význam v dalším životě psa. Jen pes s dobrým výsledkem z výstavy se může stát chovným jedincem, tzn. že jeho potomci mohou dostat průkaz původu. V případě dalších výstavních úspěchů může pes obdržet tituly jako Junior šampión krásy, Šampión krásy či Interšampión. Tyto tituly zvyšují prestiž chovatele a hodnotu psa v dalším v chovu.

Výstavy pořádané v Česku lze rozdělit na:

• Klubové a speciální - jsou to výstavy pořádané jedním chovatelským klubem, čili se jedná o výstavy jednoho nebí více plemen. Posuzují na nich odborníci na dané plemeno a jsou zaměřené na vlastnosti tohoto plemene. Je možné, že se výstavní pravidla v jednotlivých případech mírně odlišují od vystavování na výstavě všech plemen. Mohou se na nich udělovat tituly CAC, CAJC, Vítěz klubové výstavy nebo Vítěz speciální výstavy a BOB.
• Krajské - jedná se o výstavy s působností v rámci jednotlivých krajů. Čekatelské tituly se na nich neudělují.
• Národní - velké výstavy všech plemen s celostátním záběrem. Zúčastňují se jich i mezinárodní vystavovatele a rozhodčí. Udělují se na nich tituly CAC, CAJC, Národní vítěz, BOB.
• Mezinárodní - mají podobný charakter jako národní výstavy, ale jsou na nich udělované i mezinárodní tituly CACIB a posuzují na nich jen rozhodčí, kteří mají mezinárodní licenci.
• Evropské a Světové - v Česku se konají jen výjimečně. Pro daný stát je poctou, když je mu umožněnou uspořádat Evropskou nebo Světovou výstavu. Mimo tituly udělované na mezinárodních výstavách se udělují tituly Evropský vítěz mladých, Evropský vítěz, Evropský veterán vítěz (na Evropské výstavě) a Světový vítěz mladých, Světový vítěz, Světový veterán vítěz (na Světové výstavě).

Přihlášky na výstavy mohou být k dispozici na již probíhajících výstavách nebo na vyžádání u pořadatele výstavy. V propozicích výstavy najdete pokyny, podle kterých vyplníte přihlášku. Na každé přihlášce jsou vyznačeny zadávané tituly, výstavní poplatky, veterinární podmínky, protestní podmínky, datum výstavy, adresa zaslání přihlášek a datum uzávěrky. Propozice a přihláška na výstavy, které pořádá náš klub jsou přílohou Zpravodaje. Některé výstavy umožňují 2 uzávěrky, některé jen jednu. Vyplněnou přihlášku posíláme zároveň s kopií průkazu původu psa a kopií dokladu o zaplacení, event. kopií certifikátu umožňující vstup do třídy pracovní, šampiónů či čestné.

Na přihlášce je velmi důležité označit třídu, do které svého psa chceme přihlásit. Jednotlivé třídy jsou rozděleny podle věku:

• třída štěňat 4-6 měsíců (v některých zahraničních státech otevřena od 3 měsíců)
• třída dorostu 6-9 měsíců
• třída mladých 9-18 měsíců
• mezitřída 15-24 měsíců
• třída otevřená od 15 měsíců
• třída pracovní od 15 měsíců - s doložením dokladu o složení zkoušky z výkonu předepsanou pro dané plemeno FCI
• třída vítězů (šampiónů) od 15 měsíců s doložením dokladu získaného titulu vítěze nebo šampióna
• třída čestná bez zadávání titulů je pro jedince, kteří již mají získány nejrůznější tituly a nechtějí je ubírat ostatním přihlášeným psům, ale chtějí se předvést, zejména chovné psy
• třída veteránů od 8 let
Některé kluby umožňují otevřít ještě specializované třídy.

Posuzování jednotlivých plemen
Hlavní částí každé výstavy je samotné posuzování. Posuzování je obvykle rozdělené do tzv. kruhů. V jednom kruhu jsou obvykle posuzováni jedinci každého plemene. Na výstavách může být v jednom kruhu posuzovaných i více plemen, ale ne najednou - plemena se posuzují samostatně, za sebou. Nejdříve jsou posuzováni jednotlivci z jednoho plemene. Nejsou však posuzováni najednou, ale jsou rozděleni podle:

• pohlaví (zvlášť psi a zvlášť feny)
• skupin (třída štěňat, dorostu, mladých, mezitřída, třída otevřená, pracovní, šampionů, veteránů a čestná). Jedinci jsou do tříd rozdělení podle věku, v některých třídách i podle dosažených titulů a zkoušek.

Vítězovi dané třídy může rozhodčí udělit titul CAC (respektive CAJC). Vítězové tříd psů, kteří získali titul CAC mohou získat titul CACIB (na Mezinárodní výstavě) nebo Národní vítěz (na Národní výstavě). Stejně tak i feny. Pes a fena, kteří získali titul CACIB nebo Národní vítěz, postupují do finále, kde se společně se psy s tituly CAJC a vítězem třídy veteránů utkají o titul BOB (Nejlepší pes plemene).