Cerebelární ataxie (AST) a luxace čočky (MBT)

Autor - MVDr. Markéta Pacltová

Jak cerebelární ataxie, tak luxace čočky velmi negativně ovlivní kvalitu života postiženého psa. Koho nechá chladným pohled na potácejícího se amstafa, psa plného energie, který není schopen ovládnout své končetiny a padá na zem. Kdo snese pohled na slepnoucího miníka, který dřív tak aktivní, je ubitý bolestí oka. Cerebelární ataxie se nedá léčit a končí utracením. Luxace čočky se dá řešit za velkého finančního vypětí, kdy se vyjme z oka čočka vypadlá a posléze se nahradí alespoň v jednom oku čočkou umělou. Vše dohromady za cca 50 tis.korun a výsledek je nejistý. Takže většina majitelů po konečné diagnoze psa nechá raději utratit.

Někdo chová psy pro peníze a je to vlastně jeho zaměstnání. Chápu, že se snaží o co nejnižší náklady. Nicméně výsledkem jeho práce jsou ne věci neživé, ale živí tvorové, kteří cítí bolest, stesk, radost, hlad a žízeň. Proto jsem v zásadě proti tomu, aby genetické testování obou plemen bylo pouze na uvážení chovatelů.

Oni zcela vědomě budou plodit některé jedince, jejichž další existence bude jednou spojena s utrpením a to je z mého pohledu nepřípustné a jistě bychom našly i propojení se zákonem na ochranu zvířat proti týrání. Proto se domnívám, že v rámci naší členské základny by obě genetická vyšetření jak pro AST tak pro MBT měla být povinná. S žádostí o uchovnění jedince by bylo povinné doložit atest o vykonaném DNA vyšetření.To platí pro mladé jedince. U psů a fen, kteří již chovní jsou, bude nutné aby k žádosti o krycí list byl doložen test DNA matky i budoucího otce.

Protože chovám MBT, ráda bych Vám napsala ještě pár postřehů. Má štěňata se narodila těsně před tím, než byl ukončen výzkum a bylo možné testovat. Hned po oznámení testů jsem nechala vyšetřit všechny dospělé a po odstavu i všechny štěňata. Dříve zájemci kupovali štěňátka jakoby bez rozmyslu. Nyní si diktují, že chtějí pouze čistá a nejsou ochotni akceptovat přenašeče. Je tedy velmi silný tlak na chovatele, aby produkovali pouze štěňata s oběma alelami zdravými. Bohužel,pokud propadneme tomuto tlaku, velmi se zmenší chovatelská základna MBT na úkor variability jedinců a výsledkem budou nové dědičné choroby, které nebude ale možno testy zjistit, protože zatím nejsou diagnostikované a neběží žádný výzkum. Na DNA test na luxaci čočky oka jsme čekali přes 10 let. Pokud tento fakt domyslíme do konce, můžeme říci, že vyřazením všech přenašečů z chovu se řítíme do záhuby. Bohužel stále existuje dost lidí, kteří nedohlédnou dál, než na špičku svého nosu.

Proto bychom měli šířit jakousi osvětu. Každá chovatelská stanice na svých stránkách, chovatelé při rozhovoru s potencionálním zájemcem o štěně. Já vím, že jsem hrozný idealista, mám toto plemeno velmi ráda a nebyla bych schopna ho vědomě ničit. Navíc jsem denně ve styku s nemocnými psy a vidím, co nezájem chovatelů dokáže způsobit.