Klubový Veterán Šampión

• 3x V1 z výstav pořádaných klubem nebo 4x V1 z výstav v ČR: 1 klubová výstava + 1 CAC výstava + 2 výstavy v ČR
• Majitel psa/feny musí být členem KCHMPP po celé období, ze kterého se body z výstav počítají.

Podklady pro udělení titulu Klubový veterán šampión zasílejte na adresu:

Kateřina Mjartanová, Radeč 13, 54232 Úpice, tel.:775 181 213, e-mail: kchmpp.sampion@seznam.cz

K přiznání titulu je potřeba (krom podmínek, které najdete v jednotlivých sekcích šampionátů):

• fotokopie PP
• fotokopie výstavní přílohy se zapsanými výsledky výstav
• Pokud nemáte všechny výsledky ve výstavní příloze, fotokopie posudku z jednotlivých výstav. U speciálních nebo klubových výstav jiného klubu musí být z podkladů patrné, že jde o speciální nebo klubovou výstavu.

Pohár Vám bude předán na výstavě pořádané klubem po obdržení klubového titulu, nejdéle si jej můžete vyzvednout do jednoho roku po obdržení titulu.