Klubový Junior Šampión

• plemena uznaná FCI 50 bodů
• neuznaná a prozatímně uznaná plemena 40 bodů

• Věk pro získání titulu KJŠ je 9 – 30 měsíců (body, které budou započteny do titulu KJŠ, nebudou započteny do titulu KŠ).

• Započítávají se jen výsledky uvedených výstav v ČR. (viz. tabulka)

• Jedna z výstav musí být pořádána KCHMPP.

• Na získání jednoho titulu se vždy započítávají body z celého hodnocení (nelze např. V1 počítat na titul KJŠ, CAC z téže výstavy na titul KŠ).

• Body se počítají z výstav jdoucích chronologicky po sobě (nelze např. výstavu v září počítat do KJŠ a výstavu z téhož roku ze srpna do KŠ)

• Majitel psa/feny musí být členem KCHMPP po celé období, ze kterého se body z výstav počítají.

Bodovací tabulka:


Fotogalerie