Veterinární okénko

Sebaceózní Adenitida: Co to je a jak ji léčit

Autor - MVDr. Jan Rybníček

Sebaceózní adenitida u psů je vzácné seboroické a alopetické onemocnění postihující výlučně mazové žlázy kůže, které jsou v průběhu procesu naprosto zlikvidovány. Přestože postižen může být jakýkoli pes, plemenně predisponovaná plemena jsou pudli, akita - inu, viszla, samojed, a čau čau. V některých chovech může být postiženo větší množství zvířat (v současné době je sebaceózní adenitida relativně často v ČR pozorována u plemene akita inu). Byly popsány ojedinělé případy u koček. Onemocnění je geneticky podmíněné, u pudlů byla prokázána autozomálně recesivní dědičnost, u akit na základě genetických studií populace je autozomálně recesívní dědičnost téměř jistá. U geneticky predisponovaných zvířat dochází k autoimunitnímu buněčně zprostředkovanému poškození mazových žláz. U onemocnění nebyl doposud prokázán přesný antigen proti kterému je namířena imunitní reakce, současně též nebyly prokázány cirkulující ani tkáňově vázané autoprotilátky, nicméně imunohistochemickými studiemi byl prokázán přímý buněčně zprostředkovaný útok proti buňkám mazových žláz. Na počátku onemocnění dojde k poškození mazových žláz cytotoxickými T lymfocyty a histiocyty a postupně jsou sebocyty a celé mazové žlázy totálně zlikvidovány. Proces je nevratný. V důsledku abnormalit a absenci mazu často dochází k sekundárním bakteriálním infekcím.

Klinické příznaky: První klinické příznaky se mohou objevit již v pozdějším štěněčím věku nebo kdykoli během života zvířete. Klinické příznaky u akity jsou charakterizovány zejména nadměrným šupinatěním, tvorbou folikulárních odlitků, vypadáváním srsti a sekundární pyodermií s různě vyjádřeným pruritem. Sekundárně může srst působit dojmem mastnoty. Lokalizace procesu bývá obvykle na místech s množstvím mazových žláz, tj. na hlavě, zejména na uších, krku, ocase a dorsální straně trupu. Ojediněle u pacientů též dochází k celkovým klinickým příznakům, zejména k febrilii, apatii, nechutenství apod. Podobné klinické příznaky se vyskytují u samojeda a čau - čaua. U pudla se nejčastěji vyskytuje zvýšené šupinatění, chlupy bývají obaleny tzv. folikulárními odlitky, později dochází k vypadávání srsti ve stejných oblastech jako u akity. Rozdílné klinické příznaky jsou u krátkosrstých plemen (viszla aj.), kdy se tvoří erytematózních papuly a plaky, zejména na obličeji. Tyto léze šupinatějí a následuje vypadávání srsti. Proces se může šířit dále na trup a generalizovat. U krátkosrstých plemen může docházet k intermitentním otokům pysků, nosu a víček.

Diagnostika: Diferenciální diagnóza je široká a zahrnuje folikulitidy (demodikóza, bakteriální folikulitida, dermatofytóza), keratinizační defekty (idiopatická seborea, dermatózy reagující na podávání zinku a vitamínu A), folikulární dysplazie, některé hormonální dermatózy, u krátkosrstých plemen také epiteliotropní lymfom. Diagnóza je stanovena na základě anamnézy, klinických příznaků a zejména histopatologie, která je zcela diagnostická. Vyšetřením krevního vzorku nelze získat diagnózu, jedná se t.č. o výzkumnou metodu.

Histopatologie: Na počátku onemocnění lze pozorovat lymfohistiocytární, granulomatózní zánět orientovaný pouze na mazové žlázy, později v důsledku jejich likvidace nelze mazové žlázy zachytit, perifolikulárně lze pozorovat pouze fokální fibrózu v místech jejich původní lokalizace. Veškeré ostatní struktury nevykazují v počátcích onemocnění žádné změny. Sekundární změny jsou časté zejména u chronických případů a zahrnují hyperkeratózu, keratózu folikulů, příznaky superficiální pyodermie a perivaskulární dermatitidu. Pro výzkumné účely u sebaceózní adenitidy se využívá imunofluorescenční vyšetření.

Terapie: Neexistuje žádná terapie, která by umožnila regeneraci mazových žláz, veškeré fromy terapie jsou pouze udržovací a řeší spíše komplikace. Pacienta lze dlouhodobě udržovat v remisi pomocí řady terapeutických postupů jako je zabránění sekundární bakteriální infekce, lokální aplikace emolientií, celkově lze využít do určité míry glukokortikoidy, vitamín A, retinoidy a cyklosporin. Pacienta lze udržovat v dobrém klinickém stavu, avšak vyžaduje to maximální péči ze strany majitele. Lehčí případy lze řešit pouhou aplikací látek nahrazujících do určité míry maz (urea, 50% propylenglykol ad. či jejich kombinace) ve formě denního celotělového sprejování nebo oplachů. Chronické a těžké případy vyžadují celkovou léčbu, kdy asi jako nejvhodnější se v současné době jeví vysoké dávky vitamínu A, který má normalizační efekt na keratinocyty, v dávce 1000 m.j./kg ž.hm. p.p. 2x denně celoživotně. Velmi dobrý efekt je patrný minimálně u 50% případů. Retinoidy (isotretinoin nebo etretinate) nebo cyklosporin jsou sice též účinné, avšak zcela limutující je jejich cena a rizika vedlejších účinků (rohovkové defekty, celkové potíže, imunosuprese ad.). Účinnost těchto látek se v závislosti na různých studiích udává od 50 do 80%. Imunosupresní dávky glukokortikoidů bývají na počátku onemocnění relativně efektivní, avšak vzhledem ke svým výrazným potenciálním vedlejším účinkům, by u tohoto onemocnění (nejedná se o život ohrožující stav), neměly být pokud možno používány. Obvykle k jejich použití přikročíme v případech, kdy majitel není ochoten používat dražší léky a jedinou další alternativou je euthanasie. U velmi ojedinělých případů v počátečních stadiích byla zaznamenána i spontánní remise.

Onemocnění má špatnou prognózu co se týče vyléčení, neboť dochází k totální destrukci mazových žláz. K jejich regeneraci nemůže dojít. Nicméně jedná se ve většině případů o onemocnění, u něhož lze pacienta udržovat na přijatelné zdravotní úrovni.

Prevence: Vzhledem k tomu, že se jedná o geneticky podmíněný defekt, postižená zvířata a jejich přímí příbuzní, zejména rodiče by neměli být zařazováni do chovu.

Pozn.: Bioptické vzorky kůže lze zasílat na adresu uvedenou v hlavičce. Dermatologické vyšetření lze provést na obědnání na klinice Jaggy Brno (tel. 545234035), Praha (235097540) a ve Veterinární nemocnici Libuš, Praha (244470704).

Autosomálně recesivní dědičnost SA:


Ze spojení dvou zdravých rodičů jsou vždy zdraví potomci - 100%Ze spojení rodičů - jeden zdravý a jeden přenešeč se narodí pouze zdravá štěňata a další přenašeči - 50% - 50%Ze spojení dvou rodičů přenašečů se narodí zdravá štěňata, další přenašeči i nemocná štěňata - 50% přenašečů - 25% zdravých - 25% nemocnýchZe spojení rodičů - jeden přenašeč a jeden nemocný se narodí pouze přenašeči a nemocná štěňata - 50% - 50%Ze spojení dvou nemocných rodičů jsou vždy nemocná štěňata - 100%

Procentuální vyjádření není přesné - když uvádíme 50% neznamená to, že jedno štěně je zdravé a druhé zákonitě přenašeč atd., toto vyjádření se týká dlouhodobého sledování velkého počtu objektů

Převzato z haguro.cz