Shromáždění delegátů 2022

1.11.2021

Vážení členové, 

v lednu 2022 se bude konat shromáždění delegátů.

Své náměty a návrhy zasílejte písemně na adresu předsedy klubu do 15.11.2021.

Těšíme se na viděnou

KCHMPP