Členství 2022

4.11.2021

Vážení členové a zájemci o členství,

prosíme, přihlášky do klubu i evidenční listy stávajících členů, žádajících o prodloužení na rok 2022 posíljete nejdříve 1.1.2022

Ať už mailem či poštou, spolu s dokladem o platbě. Noví žadatelé nezapomeňte přiložit oboustrannou kopii PP vašeho psa.

číslo účtu: 107-9175240277/0100, jako specifický symbol uvádějte vždy své členské číslo!

Noví členové specifický symbol nevyplňují.

Děkujeme za pochopení

KCHMPP