Bonitace

Bonitace 2016:

Administrativa klubu na administrativa.kchmpp.cz - zde se můžete hlásit na bonitace online

Nejbližší bonitace:

11.2.2017 - Kulturní dům Kněževes, Na Staré silnici 121, Kněževes

Vyhrazujeme si právo změny termínu a místa bonitace.

Přihláška na bonitaci:

Přihlášku lze stáhnout zde:

ZDE

Zasílejte 14 dní před bonitací (není-li uvedeno jinak) na adresu Vašeho Poradce chovu, viz. Kontakty

přiložíte oboustrannou kopii průkazu původu
formulář přihlášky na bonitaci
kopii dokladu o zaplacení

S sebou nezapomeňte originál průkazu původu a očkovací průkaz a doklady o povinném zdravotním vyšetření.

Poplatek za bonitaci pro členy klubu: 300,- Kč